Handelsbetingelser

Priser og betaling

Alle priser er i DKK og inkl. moms.

Medlemskontingentet kan betales med Dankort, VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard, Diners og JBC og betalingen foretages samtidig med tilmeldingen til et hold.

Betaling foretages af Pay4it gennem betalingsindløser. Al kommunikation er krypteret og certificeret af Betalingsindløser. De data, der oplyses i forbindelse med en transaktion betalt med betalingskort, er krypterede (SSL), og det er kun betalingsindløser, der kan læse dem. For yderligere oplysninger  henvises til de af betalingsindløser’s til enhver tid gældende regler og gebyrer.

Pladsen på det tilmeldte hold er først sikret, når medlemskontingentet er betalt.

Ordrebekræftelse og levering.

Du modtager IKKE en bekræftelsesmail efter tilmeldingen. Tilmeldingsinformationerne fremgår, hvis du logger ind på din profil i Clumeo. Her kan du se alle oplysninger om holdtype, dag og tidspunkt for det/de hold du/dine børn er tilmeldt.

Er der ikke flere ledige pladser på et hold er der mulighed for at vælge, at du/dit barn kommer på venteliste. For yderligere oplysning om indskrivning og ventelister se under fanen ”Tilmelding”.

Fra 1. december kan kontingentprisen korrigeres i forhold til det antal måneder, der er tilbage af sæsonen.

Fortrolige oplysninger

De i forbindelse med tilmeldingen afgivne personoplysninger (navn, adresse, fødselsdato, tlf. og e-mail) benyttes  udelukkende ifbm. ansøgning om kommunetilskud samt internt i klubben til f.eks. udsendelse af mails med svømme- og klubmæssig information, evt. aflysning af svømning samt til direkte henvendelse i forbindelse med informationsmateriale o.lign.

Regler for udmeldelse og refusion af kontingent

I JGI-Swim er følgende praksis gældende for udmeldelse og refusion af kontingent:

Jvf. JGIs vedtægter § 4, pkt. 2 ”Hvis et medlem ønsker at udtræde af JGI skal meddelelse herom tilstilles afdelingens kasserer skriftligt. Forfalden og indbetalt kontingent refunderes ikke” – hvorfor kontingent for medlemsskab af en afdeling i JGI ikke kan kræves refunderet.

JGI-Swim har dog set det som acceptabelt delvist at foretage refusion jvf. følgende praksis:

  • Ved skriftlig udmelding inden sæsonstart kan hele det indbetalte kontingentbeløb refunderes.
  • Fra sæsonstart til og med uge 41 kan halvdelen af det indbetalte kontingent refunderes ved skriftlig udmelding.
  • Fra uge 42 og til sæsonslut refunderes kontingentet ikke.

I ovenstående praksis er der taget højde for mulighed for at tilbyde ledige pladser til svømmere på evt. venteliste.

Ved ændringer af sæsonplanen e.lign. – besluttet af JGI-Swim – som følge af ændringer i forhold til underviser, minimumskrav for antal svømmere på et hold mv., kan hold nedlægges. I disse tilfælde refunderes kontingentet forholdsmæssigt i forhold til tidspunktet for nedlæggelse af holdet.

JGI-Swim
Maj 2018