Handelsbetingelser

Priser og betaling

Alle priser er i DKK og inkl. moms.

Medlemskontingentet kan betales med Dankort/VISA Dankort eller via MobilePay og betalingen foretages samtidig med tilmeldingen til et hold.

Klubben benytter QuickPay ifbm. kontingentbetaling. De er certificeret af PCI Security Standards Council.
Pladsen på det tilmeldte hold er først sikret, når medlemskontingentet er betalt.

Ordrebekræftelse

Du modtager en bekræftelsesmail efter tilmeldingen med holdoplysning, opstarttidspunkt, dag og tidspunkt for holdet.

Er der ikke flere ledige pladser på et hold er der mulighed for at vælge, at du/dit barn kommer på venteliste. For yderligere oplysning om tilmelding og ventelister se under fanen ”Tilmelding til hold/Tilmeldingsinfo”.

Det indbetalte kontingentbeløb for deltagelse på et hold er et medlemskab af svømmeklubben og er ikke relateret til antallet af svømmegange pr. sæson.

Fortrolige oplysninger

De i forbindelse med tilmeldingen afgivne personoplysninger (navn, adresse, fødselsdato, tlf. og e-mail) benyttes  udelukkende ifbm. ansøgning om kommunetilskud samt internt i klubben til f.eks. udsendelse af mails med svømme- og klubmæssig information, evt. aflysning af svømning samt til direkte henvendelse i forbindelse med person- og svømmerelaterede spørgsmål/info, medlemsundersøgelse, informationsmateriale o.lign.

Persondataforordningen

JGI har i samarbejde med DGI og DIF udarbejdet en privatpolitik for idrætsforeningen samt behandling af personoplysninger. For yderligere info om JGI’s persondataforordning klik her.

Regler for udmeldelse og refusion af kontingent

I JGI-Swim er følgende praksis gældende for udmeldelse og refusion af kontingent:

Jvf. JGIs vedtægter § 4, pkt. 2 ”Hvis et medlem ønsker at udtræde af JGI skal meddelelse herom tilstilles afdelingens kasserer skriftligt. Forfalden og indbetalt kontingent refunderes ikke” – hvorfor kontingent for medlemsskab af en afdeling i JGI ikke kan kræves refunderet.

JGI-Swim har dog set det som acceptabelt delvist at foretage refusion jvf. følgende praksis:

  • Ved skriftlig udmelding inden sæsonstart kan hele det indbetalte kontingentbeløb refunderes.
  • Fra sæsonstart til og med uge 41 kan halvdelen af det indbetalte kontingentbeløb refunderes ved skriftlig udmelding.
  • Fra uge 42 og til sæsonslut refunderes kontingentet ikke.

I ovenstående praksis er der taget højde for mulighed for at tilbyde ledige pladser til svømmere på evt. venteliste.

Ved ændringer af sæsonplanen e.lign. – besluttet af JGI-Swim – som følge af ændringer i forhold til underviser, minimumskrav for antal svømmere på et hold mv., kan hold nedlægges. I disse tilfælde refunderes kontingentet forholdsmæssigt i forhold til tidspunktet for nedlæggelse af holdet.

JGI-Swim
Maj 2018