JGI-Swim Vision og værdier

JGI-Swim – sjov undervisning, der giver dygtige svømmere.

Det er vores mission, at alle svømmere bliver taget alvorligt, hjulpet og videreudviklet fra det niveau, de er på.  Målet er, at alle skal blive bedre svømmere.

Værdier

 • Høj kvalitet
 • Bredde + Elite
 • Glæde ved vand

Vision

 • Udvidede vand- og klub faciliteter (klub lokale)
  • Vi vil arbejde på at få flere og bedre faciliteter – både vand og øvrige faciliteter
 • Bredde – Både konkurrencesvømning og et stort udvalg af andre tilbud
  • Vi vil være en klub med både bredde og elite, og desuden fastholde svømmere, der ikke har lysten eller evnerne til konkurrencesvømning med andre tilbud
 • Være med i svømmeligaen (Landsholdsklub)
  • Vores elite-ambitioner begrænser sig ikke til enkelt-præstationer, men skal gælde hele klubben – vi skal være en klub der løbende leverer svømmere til landsholdsniveau
 • Fællesskab, Identitet og klubånd
  • Vi vil fokusere på at skabe sammenhold og fællesskab omkring klubben
 • Glæde ved vand
  • Alle aktiviteter skal være med ”glæden ved vand” som udgangspunkt
 • Bredere samarbejde mellem JGI’s afdelinger
  • Vi vil arbejde for et bedre samarbejde imellem JGI’s afdelinger med henblik på at udnytte styrkerne i forskelligheden
 • Engagerede medarbejdere og frivillige
  • Det hele bygger på engagerede veluddannede medarbejdere og frivillige, som hver dag leverer høj kvalitet i undervisning og træning.