Retningslinjer og betingelser ved tilmelding er accepteret ved tilmelding til et hold.

KUNSTSVØMNING    og    UDSPRINGSHOLD