Revideret sæsonplan og retningslinjer ifbm. Corona

For at følge de gældende Corona restriktioner er alle hold blevet tildelt omklædningstid. Der er derfor rykket på svømmetiden på mange hold. Klik på et af nedenstående link for at se omklædnings- og svømmetiderne, der gælder fra mandag den 24. august.

Oversigt med holdenes omklædnings- og svømmetid – mandag

Oversigt med holdenes omklædnings- og svømmetid – tirsdag

Oversigt med holdenes omklædnings- og svømmetid – onsdag

Oversigt med holdenes omklædnings- og svømmetid – torsdag

Oversigt med holdenes omklædnings- og svømmetid – fredag

For at kunne starte sæsonen med hensyntagen til gældende Corona restriktioner, er der udarbejdet nogle retningslinjer omkring omklædningsrum, svømmehallen og undervisningen. Klik på nedenstående link.

Gældende restriktioner og retningslinjer i JGI-Swim ifbm. Corona – august 2020