A6 JGI-Swim

A6 JGI-Swim tilbyder en bred vifte af svømmetilbud til vandhunde

Betingelser, retningslinjer og information ved tilmelding

Tilmelding til hold foregår via klubbens hjemmeside www.jgi-swim.dk under fanen “Tilmelding til hold”. Tilmeldingen er først gældende og gennemført når der er betalt kontingent.

Betaling foregår i forbindelse med tilmeldingen. Der kan betales med Visa, Dankort, Mastercard mv.

Kontakt A6 JGI-Swim, på nedenstående mail/telefon, hvis du har spørgsmål til tilmeldingen.

Mail:  instruk@jgi-swim.dk
eller
Mobilnr.:   23 98 66 11 mellem kl. 18.00 og 21.00 på første tilmeldingsdag for nuværende og nye medlemmer.

Derefter er klubbens mobil åben mandag til onsdag kl. 18.00 til 19.00. Klubbens mobil er lukket i ferieperioden uge 27 til 31 (begge uger inklusiv).
Der vil i ferieperioden i et vist omfang blive svaret på mails sendt til ovenstående mailadresse.

Når tilmeldingen er gennemført sendes automatisk en bekræftelsesmail til den første i tilmeldingen anførte mail med oplysning om holdtype, dag og tidspunkt der er tilmeldt på. Gem mailen, så I ved sæsonstart ved nøjagtig, hvilket hold, dag og tidspunkt I har tilmeldt til.

Hvis der efter åbning af tilmeldingen oprettes nye hold, sendes en mail til alle medlemmer om, at holdet/holdene oprettes. Det annonceres samtidig på vores hjemmeside, Facebook og på vores opslagstavler i og udenfor svømmehallen.

SÆRLIGT – jf. A6 JGI-Swim’s Regler og betingelser:

A6 JGI-Swim kan flytte en svømmer, der ved tilmeldingen er blevet indplaceret på en for svømmeren forkert holdtype ud fra dennes svømmemæssige kunnen, så han/hun bliver placeret på den holdtype, der niveaumæssigt passer.

Tilmeldes en svømmer på en anden svømmers navn anses tilmeldingen for ugyldig. Evt. indbetalt kontingent returneres og pladsen tilbydes en svømmer på venteliste eller frigives som en ledig plads på holdet.

Der opfordres til, at nuværende svømmere tilmeldes den holdtype han/hun er evalueret til.
For nye medlemmer den holdtype de alders-/svømmemæssigt passer ind på.
Kontakt svømmeskolelederen, hvis du mener der er særlige omstændigheder der gør, at dit barn bør tilmeldes et hold det alders-/svømmemæssigt ikke passer ind på.

Der er på hver holdtype fastsat en holdstørrelse. Der skal minimum være ti (10) svømmere tilmeldt et hold for at det oprettes. På Baby og Forælder/barn holdene skal der minimum være tilmeldt otte (8).

Omklædning

Fra børn er fyldt 6 år skal de benytte det ”rigtige” omklædningsrum for hhv. herre- og dameomklædning. Mange børn fra omkring skolealderen føler det ubehageligt, at der er personer af det modsatte køn i omklædningsrummet.

Altså: Pigerne i damernes omklædningsrum og drengene i herrernes omklædningsrum.

Ovenstående regler er enslydende med og også gældende for svømning i offentlig åbningstid i Jyllingehallerne.

Sygdom

Det er meget vigtigt, at A6 JGI-Swim får besked, hvis en tilmeldt svømmer lider af en sygdom som instruktøren bør være bekendt med. F.eks. sukkersyge, astma, ADHD el.lign. som kan foranledige situationer i vandet, hvor det er vigtigt at have kendskab til sygdommen.

Send venligst en mail til instruk@jgi-swim.dk med oplysning om svømmerens navn, hold og træningstidspunkt samt hvilken sygdom han/hun lider af.

A6 JGI-Swim kan ikke tage ansvar for undervisning af personer med epilepsi eller lignende sygdomme, hvor der kan forekomme anfald og de konstant skal overvåges. Dette har svømmeklubben desværre ikke ressourcer til.

Ophold i svømmehallen i undervisningstiden.

Forældre, søskende og andre ikke-svømmere må ikke opholde sig i svømmehallen mens der undervises.

De første 2 svømmeuger ved sæsonstart er forældrene velkommen til at være i svømmehallen. Ved senere tilmelding, må forældrene være i svømmehallen den første gang. Derefter er det ikke tilladt at opholde sig i svømmehallen i undervisningstiden.

På nogle hold afholdes særlige arrangementer i løbet af sæsonen, hvor forældre, søskende eller andre inviteres med i vandet. Her gælder det, at kun de inviterede må opholde sig i svømmehallen.

I løbet af sæsonen er der “Kigge-på-uger”, hvor forældre, søskende mv. er velkommen til at være i svømmehallen og opleve svømmerne på tætteste hold. Nærmere info om kigge-på-uger, ferier, mærkesvømning, klubmesterskab mv. kan ses i fanen “Kalender” til højre på hjemmesiden.

Det er ikke tilladt at benytte mobiltelefoner, pads eller andet elektronisk udstyr i omklædningsrummene og svømmehallen. Fotografering er forbudt i Jyllinge Svømmehal. Dog kan A6 JGI-Swim i forbindelse med afholdelse af stævner eller lignende arrangementer give tilladelse til fotografering, hvilket så vil fremgå af invitationen, opslag i svømmehallen og/eller udsendelse af mail til medlemmerne.
Overtrædelse af ovenstående forbud kan medføre bortvisning fra svømmehallen og omklædningsrummene.

To gange i løbet af svømmesæsonen vil det være tilladt at fotografere ifm. svømmeundervisningen. Nærmere info om foto-uger kan ses på hjemmesiden i “Kalender”.

Aflysning af undervisningen.

Der kan desværre forekomme aflysninger af svømmeundervisningen.
Ved uheld i vandet (opkast, afføring o.lign.) lukkes bassinet i et tidsrum fastsat af Jyllinge Svømmehal for at rense vandet og bassinet for bakterier og urenheder. Dette medfører at undervisningen på holdet, på efterfølgende hold samt evt. hold den næste dag må aflyses.

Derudover kan der forekomme aflysninger som følge af Force majeure og ved lukning af svømmehallen grundet reparationer, skader o.lign af bassinerne samt svømmehallens øvrige udstyr.

Regler og handelsbetingelser for kontingent

Det indbetalte kontingent er betaling for et medlemskab af A6 JGI-Swim.
Der refunderes ikke kontingent eller på anden måde erstattes for aflysninger. Ej heller for helligdage der forekommer i løbet af sæsonen.

Yderligere information om Handelsbetingelser og kontingent – klik på nedenstående link.
https://jgi-swim.dk/handelsbetingelser-priser-og-betaling/

Ved tilmelding på et hold er ”Handelsbetingelser” samt ”Betingelser, retningslinjer og information ved tilmelding” accepteret.

A6 JGI-Swim
Maj 2023

A6 JGI-Swim

Jyllingehallerne
Planetvej 35
4040 Jyllinge

Mobil: 23 98 66 11
E-mail: instruk@jgi-swim.dk

Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9.00-11.00

 

Svømmeundervisning til børn, unge og voksne – konkurrencesvømning.

 

A6 JGI-Swim – Jyllingehallerne – Planetvej 35 – 4040 Jyllinge