A6 JGI-Swim

A6 JGI-Swim tilbyder en bred vifte af svømmetilbud til vandhunde

Pædofili og børneattester

En pædofil er en person, der føler sig tiltrukket af børn og som søger at blive seksuelt tilfredsstillet hos børn. Oftest er den pædofile en mand, men der findes også pædofili blandt kvinder.

Kan vi undgå overgreb i vores klub? Vi skal gøre alt, hvad der står i vores magt for at undgå seksuelle krænkelser af klubbens medlemmer, men det kan være svært, da krænkelser kan spænde fra ubevidste krænkelser grundet tankeløshed til bevidste handlinger udført af pædofile.

Børneattester

For i det omfang det er muligt at sikre medlemmerne mod pædofile, er alle idrætsforeninger m.v. forpligtet til at indhente en børneattest på samtlige trænere, instruktører, holdledere, bestyrelsen, hjælpere eller vikarer der er fyldt 15 år og som er tiltænkt en fast funktion eller jævnligt har sin gang i klubben/svømmehallen og derfor har direkte kontakt til børn under 15 år.

Straffelovens § 216 – § 236 handler om seksuelle overgreb mod børn og unge. Den seksuelle lavalder i Danmark er 15 år.
Det er også strafbart at have sex med en ung under 18 år, hvis den unge er “betroet den voksne til undervisning eller opdragelse”, eller hvor det seksuelle forhold skyldes misbrug af alder og erfaring.

En Børneattest indeholder oplysninger om, hvorvidt den pågældende er dømt for incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år. Har udbredt eller været i besiddelse af børneporno eller gjort sig skyldig i blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.

Ifølge lov om social service § 36 har alle personer pligt til at underrette et barns bopælskommune, hvis man får kendskab til, at et barn under 18 år udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller lever under vilkår, der bringer dets sundhed og udvikling i fare.

Trænere, instruktører, ledere og forældre har således pligt til selv eller gennem svømmeklubbens bestyrelse at underrette et barns bopælskommunes socialforvaltning, hvis man mene barnet udsættes for seksuelle overgreb.

I idrætssammenhæng er alle former for seksuel kontakt mellem trænere/instruktører/ledere og de børn under 18 år de underviser, derfor ulovlig og helt uacceptabel.

Hvorfor denne politik?

Det bliver tydelig for alle, hvilke regler der gælder, og den enkelte træner, instruktør og leder bliver mere opmærksom på sin egen og andres opførsel.

Det er vigtigt at JGI-Swim’s ledelse opfordrer til åbenhed, og at der løbende tages initiativ til, at levereglerne og den måde de opfyldes på, bliver diskuteret og eventuelt ændret.

Gode leveregler og en åben dialog forhindrer ikke, at overgreb kan forekomme. Men det kan sikre, at overgreb ikke får lov at fortsætte.

Vedtaget på JGI-Swim’s bestyrelsesmøde, september 2005.

A6 JGI-Swim

Jyllingehallerne
Planetvej 35
4040 Jyllinge

Mobil: 23 98 66 11
E-mail: instruk@jgi-swim.dk

Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9.00-11.00

 

Svømmeundervisning til børn, unge og voksne – konkurrencesvømning.

 

A6 JGI-Swim – Jyllingehallerne – Planetvej 35 – 4040 Jyllinge